Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier

 

WE SERVE

Lions helpen waar wij kunnen en niet alleen omdat het een van de belangrijkste doelstellingen van de Lions organisatie is. Wij doen dat gewoon graag en op allerlei manieren. Iedere Lionsclub organiseert acties en evenementen, om fondsen te werven voor goede doelen, door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan. Een gedeelte van de contributie die de Lions leden jaarlijks betalen gaan naar landelijke en internationale projecten die de Lions steunen. Bekijk op onze website welke projecten wij lokaal ondersteunen en organiseren.

Lokaal en regionaal

In het lidmaatschapsjaar 2016/2017 zetten wij ons lokaal en regionaal in voor:

Landelijk

Een gedeelte van onze jaarlijkse contributie gaat dit lidmaatschapsjaar 2015/2016 naar onderstaande projecten die landelijk ondersteund worden. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om extra activiteiten op te zetten om deze projecten extra steun te geven.

Het Vergeten Kind
Fight for Sight
Vluchtelingenprojecten
Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Lions en Duurzame leefomgeving

Internationaal

Lions Clubs International Foundation (LCIF) is de officiële charitatieve stichting van Lions Clubs International met als doel het geven van hulp en hoop over de hele wereld. De stichting ondersteunt initiatieven van Lionsclubs en districten door o.a. subsidie te verlenen aan grootschalige humanitaire projecten. Zie ook de internationale website: www.lcif.org.

LCIF is een eigen stichting, met een eigen taak. Deze Foundation van Lions Clubs International (LCI) is gekwalificeerd als de best lopende liefdadigheidsorganisatie ter wereld. LCIF kreeg deze kwalificatie van de Financial Times. Deze hoogste waardering was gebaseerd op de efficiëntie van de uitvoering van projecten, de communicatie en het afleggen van de financiële verantwoording.

Via Lions Clubs International (LCI) zijn wij als enige NGO ook lid zijn van de Verenigde Naties. Dat geeft het internationale bestuur de gelegenheid om via korte lijnen zaken te doen met organisaties als Unicef, de WHO, Special Olympics en UNHCR (de VN-vluchtelingenorganisatie).

Vanuit een verscheidenheid aan bijdragen ontvangt LCIF jaarlijks zo’n 20 miljoen USD aan donaties. Dit geld wordt besteed aan vele hulpprojecten, waarover hierna meer. Het jaarlijkse bedrag wordt bijeengebracht door fondsenwervingsactiviteiten van Lionsclubs, schenkingen en jaarlijkse contributieafdrachten.

Een bekend voorbeeld van een internationale actie waar wij aan bijdragen is de blindheidsbestrijding overal ter wereld via de bekende Sight First-programma’ s. De afgelopen 20 jaar is hiervoor circa 300 miljoen USD bijeengebracht. Het geld werd o.m. besteed aan medicatie tegen rivierblindheid, het uitvoeren van miljoenen staaroperaties en het subsidiëren van de bouw van oogklinieken.

Dankzij de inspanningen van de Lions is de groei van de wereldwijde blindheid tot stilstand gekomen.

Veel programma’ s worden ook uitgevoerd in samenwerking met multinationals en andere Foundations. Hierdoor wordt kennis gedeeld en worden innovaties geïnitieerd. Zo kunnen nog meer hulpbehoevenden worden bereikt, structureel en bij cricis. Er zijn partnerships met onder meer; The Jimmy Carter Centre en de Bill and Melinda Gates Foundation.